Türkiye bilişim sektörünün büyüklüğü 95 milyar TL | Blog | Bodrum Reklamları | Google AdWords Sertifikalı İş Ortağı

Türkiye bilişim sektörünün büyüklüğü 95 milyar TL

Türkiye bilişim sektörünün büyüklüğü 95 milyar TL

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2016 Yılı Pazar Verileri” ni açıkladı. Bu verilere göre sektör,  TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14.4 büyümeyle 94.3 milyar TL oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre 2017 yılında da sektörde  Türk Lirası bazında çift haneli büyüme bekleniyor.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2016 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın  açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.  Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilişim sektörünün diğer sektörerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.
Bilişim sektörünü geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir üllke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.
Sayan, “Haberleşme sektörünün de içerisinde bulunduğu BİT’in gelişimi ekonomi de çarpan etkisi yapıyor ve çok daha önemli hale geliyor.Biz de üreten kişi, kuruluş ve devlet olarak sadece pazar değil  bu teknolojiler geliştiren ve diğerlerine göre daha önde olan konumda olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri" çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılında hain darbe girişimi, terör olayları, döviz kurlarındaki hareketlilik,  ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan sorunlar,  kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bazı  şirketlerin büyük projelerini askıya alması gibi bir dizi olumsuz gelişmenin yaşanmasına  karşın bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün  Türk Lirası bazında çift haneli büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti:
“2016 yılı kurumların, hızla gelişen teknolojinin ve bilgi dünyasında varolan rekabetin gerisinde kalmamak için dijital dönüşüm stratejilerini konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl oldu. 2017 de kurumların bu stratejileri uygulamaya geçirecekleri ve daha somut adım atacakları bir yıl oluyor. Dijital dönüşüm gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde, gerekse  teknolojinin her noktasında insan hayatını ilgilendiren ürünlerde etkin olacak. Bu açıdan; gerek yazılım geliştirenler veya servis sunanlar gerekse donanım tedarikçileri önemli rol oynayacak.”
Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, geride bırakılan zor bir seneye rağmen pazardaki yüzde 14 oranındaki büyümenin memnun edici olduğunu ifade etti. Yaveroğlu, “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G ihalesenin de etkisiyle, İletişim Teknolojileri sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim Teknolojileri sektöründe de yazılımın payı artmaya devam ediyor. Türk Lirası’nın son dönemde kaybetmiş olduğu değer ve Turquality gibi ihracatı teşvik edici programların sektörümüzü kapsama dahil etmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıl yüzde 32 oranında artan sektör ihracatının daha da gelişmesini bekliyoruz. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan nitelikli işgücü açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başvuru Formu

Formu Doldurun, Biz Sizi Arayalım!